Subscribe via RSS Feed

کالبی گوزن

Colby Deer

کالبی گوزن
بخش: کارشناسی ارشد, آماتور, استاد بزرگان
رویدادهای ثبت شده: رودخانه تپانچه
حامیان: همسر و بچه ها
AGE: 56
HOMETOWN: کاکل دار تل یا تپه, کلرادو
در اصل از: اوهایو
MOVE های مورد علاقه: برگشت حلقه
SPOT های مورد علاقه: Cape Sabastion, صفحه اصلی در آبی مسا
سال های WINDSURFING:27
شعار:چه روز, آنچه یک رویا, مربا……..