Subscribe via RSS Feed

Chris Freeman

Chris Freeman

Chris Freeman
PHÂN: Ủng hộ Nam
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN:
Santa Cruz, Pistol sông, Mexico, Hatteras & Maui
TÀI TRỢ: Hot Sails Maui, Black Project Fins, Angulo Custom Boards, Kanaha Kai Maui
TUỔI: 36
Quê hương: Haiku
ĐẦU TỪ: UK
YÊU THÍCH MOVE: Bướu cổ
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa & Horton (on the Gower in Wales)
NĂM lướt ván: 30