Subscribe via RSS Feed

Bjoern Zedlick

Bjoern Zedlick

Bjoern Zedlick
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Aloha cổ điển
TÀI TRỢ: Vousht, Goya, Bốn, 211, MFC
TUỔI: 33
Quê hương: Hamburg
ĐẦU TỪ: Hamburg
YÊU THÍCH MOVE: Sóng 360
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa
NĂM lướt ván: 26
Phương châm: We are idiots babe, it’s a wonder we can even feed ourselves.