Subscribe via RSS Feed

Attila Theodore

Attila Tivadar

Attila Theodore
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông
TÀI TRỢ: Privateer
TUỔI: Old enough
Quê hương: Ptown, CA
ĐẦU TỪ: A can
YÊU THÍCH MOVE: The check mate
YÊU THÍCH SPOT: On a freight train
NĂM lướt ván: Yes
Phương châm: Never in doubt