Subscribe via RSS Feed

Attila Theodore

Attila Tivadar

Attila Theodore
DIVÍZIA: Amatér
Registrovaných akcií: Santa Cruz, Pistol River
Sponzori: Privateer
AGE: Old enough
Miesto narodenia: Ptown, CA
Pôvodne pochádza z: A can
OBLÚBENÉ MOVE: The check mate
Obľúbené miesto: On a freight train
LET Windsurfing: Yes
MOTTO: Never in doubt