Subscribe via RSS Feed

Attila તિવાડર

Attila Tivadar

Attila તિવાડર
ડિવિઝન: કલાપ્રેમી
રજીસ્ટર ઘટનાઓ: સાંતા ક્રુઝ, પિસ્તોલ નદી
પ્રાયોજકો: યુદ્ધકાળમાં દુશ્મનનાં જહાજોને પકડવા, લૂંટવાનો પરવાનો ધરાવનારું ખાનગી લડાયક જહાજ કે તેનો માલિક
ઉંમર: પૂરતી જૂની
વતન: Ptown, CA
મૂળ: એક કરી શકો છો
પ્રિય ખસેડો: ચેક સાથી
મનપસંદ સ્પોટ: એક માલવાહક ટ્રેન પર
WINDSURFING વર્ષ: હા
મુદ્રાલેખ: ક્યારેય શંકા