Subscribe via RSS Feed

Andrea Della Rosa

Andrea Della Rosa

Andrea Della Rosa
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông
TÀI TRỢ: Surf Paradise shop
TUỔI: 41
Quê hương: Cặp
ĐẦU TỪ: Italia
YÊU THÍCH MOVE: Aerial top turn
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa
NĂM lướt ván: 31
Phương châm: Open your heart to the world