Subscribe via RSS Feed

Alizée Roy-Bergeron

Alizée Roy-Bergeron

Alizée Roy-Bergeron
ԴԻՎԻԶԻՈՆԻ: Երիտասարդություն & Կանայք
ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ: Aloha Classic
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ: Simmer, Sailboard Maui and dad
AGE: 17
Հայրենի քաղաքը: Quebec city
Originally ԻՑ: Quebec city
Սիրված ՔԱՅԼ: Front
Սիրված SPoT: Hookipa
ՏԱՐԻ Հողմասահք: 7
Բնաբան: Do what you want in life!