Subscribe via RSS Feed

Alex McKirgan

Alex McKirgan

PHÂN: Amateur and Youth
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: San Carlos
TÀI TRỢ: 2xs
TUỔI: 15
Quê hương: Chichester, UK
ĐẦU TỪ: Hồng Kông
YÊU THÍCH MOVE: Chuyển tiếp vòng lặp
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa , Punta San Carlos
NĂM lướt ván: 10
Phương châm: Pain is only temporary!