Subscribe via RSS Feed

Alex Barker

Alex Barker

Alex Barker
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: Work
TUỔI: 42
Quê hương: San Francisco
ĐẦU TỪ: Duxbury, MA
YÊU THÍCH MOVE: My move to SF which got me back in the water!
YÊU THÍCH SPOT: Martha’s Vineyard as a kid.
NĂM lướt ván: 1985-1991 & 2009-2014
Phương châm: “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” – Mahatma Gandhi