Subscribe via RSS Feed

Alex Barker

Alex Barker

Alex Barker
Dibisyon: Baguhan
Rehistradong mga kaganapan: Santa Cruz
Sponsors: Work
EDAD: 42
Bayan: San Francisco
Orihinal na MULA: Duxbury, MA
PABORITO Ilipat: My move to SF which got me back in the water!
Paboritong lugar: Martha’s Vineyard as a kid.
TAON windsurfing: 1985-1991 & 2009-2014
Moto: “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” – Mahatma Gandhi