Subscribe via RSS Feed

Adrien Hildebrandt

Adrien Hildebrandt

Adrien Hildebrandt
PHÂN: Nghiệp dư
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Aloha classic
TÀI TRỢ:
TUỔI: 23
Quê hương: Verbier, Thụy Sĩ
ĐẦU TỪ: Thụy Sĩ
YÊU THÍCH MOVE: Shaka
YÊU THÍCH SPOT: Geneva lake, Thụy Sĩ
NĂM lướt ván: 15
Phương châm: Hãy vui vẻ!