Subscribe via RSS Feed

Tammy Bockius

Tammy Bockius

Tamara (Tammy) Bockius
PHÂN: Open Womens and Masters
TÀI TRỢ: Maui Sails, Carbon Art, DaKine and Tectonic fins
TUỔI: 46
Quê hương: Haiku, Maui
ĐẦU TỪ: St.Thomas, U.S.Virgin Islands
YÊU THÍCH SPOT: Kanaha, Maui
NĂM lướt ván: 32 yrs.
Phương châm: “Sail Strong!”