Subscribe via RSS Feed

Tammy Bockius

Tammy Bockius

Tamara (Tammy) Bockius
DIVIZYON: Fanm Open ak Masters
Sponsors: Maui vwal, Atizay Kabòn, DaKine ak tèktonik najwar
KI GEN LAJ: 46
Vil: Eku, Maui
Originally KI SOTI NAN: St.Thomas, U.S.Virgin Islands
FAVORITE SPOT: Kanaha, Maui
ANE planch: 32 ane.
Deviz: “Vwal Bonjan!”