Subscribe via RSS Feed

Ron Kern

Ron Kern

Ron Kern
PHÂN: Công thức Masters (55+)
TÀI TRỢ: Cuộc phiêu lưu Thể thao Miami
TUỔI: 57
Quê hương: Fort Lauderdale, FL
ĐẦU TỪ: Fort Lauderdale, FL
YÊU THÍCH SPOT: Fort Lauderdale, FL
NĂM lướt ván: 33
Phương châm: Cuộc sống ngắn, ăn món tráng miệng đầu tiên!