Subscribe via RSS Feed

Ron Kern

Ron Kern

Ron Kern
DIVIZYON: Formula Masters (55+)
Sponsors: Avanti Espò pou Miami
KI GEN LAJ: 57
Vil: Fort Lauderdale, FL
Originally KI SOTI NAN: Fort Lauderdale, FL
FAVORITE SPOT: Fort Lauderdale, FL
ANE planch: 33
Deviz: Life’s short, eat dessert first!