Subscribe via RSS Feed

MacRae Wylde

MacRae Wylde

MacRae Wylde
PHÂN: Bậc thầy, Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos, Hatteras, Maui Makani
TÀI TRỢ: Sailworks
TUỔI: 50
Quê hương: Hood River OR
ĐẦU TỪ: Medfield MA
YÊU THÍCH MOVE: Push Loop
YÊU THÍCH SPOT: Wherever I’m sailing
NĂM lướt ván: 16
Phương châm: Go fast Take chances