Subscribe via RSS Feed

Jordan Reid

Jordan Reid

Jordan Reid
PHÂN: Slalom, Freestyle
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, US Nationals, Hatteras, San Carlos, Maui Makani
TÀI TRỢ: Dakine, Đồng bằng sông Hồng
TUỔI: 19
Quê hương: Pleasanton, California
ĐẦU TỪ: Pleasanton, California
YÊU THÍCH MOVE: Shaka và không khí lớn
YÊU THÍCH SPOT: Maui và người khác quá nhiều để liệt kê
NĂM lướt ván: 11
Phương châm: Gửi ...