Subscribe via RSS Feed

Riders janë treguar deri për Pacasmayo Classic

[ 0 ] Gusht 14, 2013 |

Këtu është një video pak preview shfaqur AWT Rider Bernd ROEDIGER, Resort Faro El, dhe disa veprime mjaft të mirë rrëshqitje në ajër. Check it out.


Category: Pacasmayo Classic, Stoke Videos, Videos

Comments are closed.