Subscribe via RSS Feed

Zane Schweitzer

Zane Schweitzer

Zane Schweitzer
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui
TÀI TRỢ: Mạn phải, North Sails, Maui Jim Sunglasses, Dakine, Watermanns Sunscreen, Mean Line Fins, PowerBalance, Genr8
TUỔI: 18
Quê hương: Westside of Maui, Hawaii
ĐẦU TỪ: Born and Raised on Maui
YÊU THÍCH MOVE: Goo Screw/Loop
YÊU THÍCH SPOT: Happy Opu, Hookipa, Windmills
NĂM lướt ván: 8
Phương châm: Live life to fullest!