Subscribe via RSS Feed

Yossy Solomon

Yossy Solomon

 
Yossy Solomon
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: San Carlos
TÀI TRỢ: Solosports
TUỔI: 40
Quê hương: Israel, Moshav amatz
ĐẦU TỪ: Israel, Mashav amatz
YÊU THÍCH MOVE: Aerial
YÊU THÍCH SPOT: San Carlos – the best place on earth
NĂM lướt ván: 27
Phương châm: don’t worry be happy