Subscribe via RSS Feed

Yasuhito Ogasawara

Yasuhito Ogasawara

Yasuhito Ogasawara
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Makani cổ điển
TÀI TRỢ: Tự
TUỔI: 49
Quê hương: Cặp ,Maui
ĐẦU TỪ: Japan
YÊU THÍCH MOVE: Off the rip
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa
NĂM lướt ván: 31