Subscribe via RSS Feed

Wyatt Miller

Wyatt Miller

TÊN: Wyatt Miller
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos
TÀI TRỢ: Naish, Dakine, Kaenon cực, H2O Audio,
TUỔI: 31
Quê hương: Berkeley, Như
ĐẦU TỪ: Berkeley, Như
YÊU THÍCH MOVE: Ass
YÊU THÍCH SPOT: San Carlos, Baja Californa , MX
NĂM lướt ván: Uh Kế hoạch trong các dây đai từ tuổi 13
Phương châm: Bất cứ ai có thú vị nhất trước khi chết chiến thắng!