Subscribe via RSS Feed

وایات میلر

Wyatt Miller

NAME: وایات میلر
بخش: نرم افزار
رویدادهای ثبت شده: سانتا کروز, رودخانه تپانچه, سان کارلوس
حامیان: Naish, Dakine, Kaenon قطبی, H2O صوتی,
AGE: 31
HOMETOWN: برکلی, کلسیم
در اصل از: برکلی, کلسیم
MOVE های مورد علاقه: Culo
SPOT های مورد علاقه: سان کارلوس, باخا Californa , MX
سال های WINDSURFING: آه برنامه ریزی در تسمه از سن 13
شعار: هر کس سرگرم کننده ترین پیش برد آنها می میرند!