Subscribe via RSS Feed

Tony Litke

Tony Litke

 
Tony Litke
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: Cheap Beer
TUỔI: 29
Quê hương: Victoria, BC
ĐẦU TỪ: Vancouver, BC
YÊU THÍCH MOVE: Getting Douched!
YÊU THÍCH SPOT: Cape Sebastion
NĂM lướt ván: 3
Phương châm: This spot looks sharky