Subscribe via RSS Feed

Tom Evans

Tom Evans

TÊN: Tom Evans
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: Tài khoản hưu trí của tôi
TUỔI: 43
Quê hương: Sunnyvale, CA
ĐẦU TỪ: Boston, MA
YÊU THÍCH MOVE: Sóng 360 (Tôi sẽ làm một ngày nào đó)
YÊU THÍCH SPOT: Bàn viết có ngăn kéo
NĂM lướt ván: 15+
Phương châm: Tốt hơn để được may mắn hơn tốt (nhưng bạn làm cho may mắn của riêng bạn)