Subscribe via RSS Feed

تام ایوانز

Tom Evans

NAME: تام ایوانز
بخش: اماتور
رویدادهای ثبت شده: سانتا کروز
حامیان: حساب بازنشستگی من
AGE: 43
HOMETOWN: شهر Sunnyvale, CA
در اصل از: بوستون, MA
MOVE های مورد علاقه: موج 360 (من یک روزی)
SPOT های مورد علاقه: یکنوع میز تحریر ظریف
سال های WINDSURFING: 15+
شعار: بهتر است خوشبخت تر از خوب (اما شما می توانید شانس خود را)