Subscribe via RSS Feed

Tom Burlingame

Tom Burlingame


TÊN: Tom Burlingame
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Hơi sôi (US)
TUỔI: 42
Quê hương: Portland, Oregon
ĐẦU TỪ: Harwich Port, Massachusetts
YÊU THÍCH MOVE: Lip Aerials
YÊU THÍCH SPOT: Oceanside
NĂM lướt ván: 14
Phương châm: Impress yourself