Subscribe via RSS Feed

تام Burlingame

Tom Burlingame


NAME: تام Burlingame
بخش: نرم افزار
رویدادهای ثبت شده: رودخانه تپانچه
حامیان: بجوش و خروش آمدن سبک
AGE: 42
HOMETOWN: پورتلند, اورگان
در اصل از: بندر HARWICH, ماساچوست
MOVE های مورد علاقه: لب آنتن
SPOT های مورد علاقه: اقیانوس
سال های WINDSURFING: 14
شعار: تحت تاثیر قرار دادن به خودتان