Subscribe via RSS Feed

Thomas Poore

Thomas Poore

 
Thomas Poore
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: Gaastra, Điều cấm kỵ, Nolimitz, Dakine
TUỔI: 25
Quê hương: Santa Cruz
ĐẦU TỪ: Santa Cruz
YÊU THÍCH MOVE: Back loop
YÊU THÍCH SPOT: Gorge, Central California,
NĂM lướt ván: 16