Subscribe via RSS Feed

Có Gronquist

Tem Gronquist


Có Gronquist
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Khẩu súng lục, Santa Cruz, Maui
TÀI TRỢ: Joanne, Audrey, và Sierra (câu lạc bộ fan hâm mộ gia đình)
TUỔI: 45
Quê hương: Santa Barbara
ĐẦU TỪ:
YÊU THÍCH MOVE: Khẩu súng lục Pitch
YÊU THÍCH SPOT: Jalama, Isla Vista, San Carlos
NĂM lướt ván: 21
Phương châm: 'Bại vàng mặt trời, mất mặt trời vàng, xin vui lòng tỏa sáng xuống trên tôi ... "-Sierra, tuổi 5