Subscribe via RSS Feed

Tem Gronquist

Tem Gronquist


Tem Gronquist
DIVISION: Amator
NGJARJE REGJISTRUAR: Pistoletë, Santa Cruz, Maui
SPONZORET: Joanne, Audrey, dhe Sierra (fan club familja)
MOSHA: 45
Qytetin e lindjes: Santa Barbara
Fillimisht nga:
MOVE FAVORITE: Pitch pistoletë
SPOT FAVORITE: Jalama, Isla Vista, San Carlos
VJET rrëshqitje në ajër: 21
Motoja: 'Mister Golden Sun, Mister Golden Sun, ju lutem shkëlqejë poshtë mbi mua ... 'Sierra-, moshë 5