Subscribe via RSS Feed

Tem Gronquist

Tem Gronquist


Tem Gronquist
DIVÍZIA: Amatér
Registrovaných akcií: Pištoľ, Santa Cruz, Maui
Sponzori: Joanne, Audrey, and Sierra (family fan club)
AGE: 45
Miesto narodenia: Santa Barbara
Pôvodne pochádza z:
OBLÚBENÉ MOVE: Pistol Pitch
Obľúbené miesto: Jalama, Isla Vista, San Carlos
LET Windsurfing: 21
MOTTO: ‘mister golden sun, mister golden sun, please shine down on me…’ -Sierra, vek 5