Subscribe via RSS Feed

To Gronquist

Tem Gronquist


To Gronquist
PODZIAŁ: Amator
Rejestrowanych zdarzeń: Pistolet, Santa Cruz, Maui
SPONSORZY: Joanne, Audrey, and Sierra (family fan club)
AGE: 45
HOMETOWN: Santa Barbara
Pochodzi z:
ULUBIONE MOVE: Pistol Pitch
Ulubione miejsce: Jalama, Isla Vista, San Carlos
LAT Windsurfing: 21
DEWIZA: ‘mister golden sun, mister golden sun, please shine down on me…’ -Sierra, wiek 5