Subscribe via RSS Feed

Tèm Gronquist

Tem Gronquist


Tèm Gronquist
DIVIZYON: Amatè
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Pistolè, Santa Cruz, Maui
Sponsors: Joanne, Audrey, ak Sierra (fanmi Fan Club)
KI GEN LAJ: 45
Vil: Santa Barbara
Originally KI SOTI NAN:
FAVORITE MOVE: Goudwon ​​pistolè
FAVORITE SPOT: Jalama, Isla Vista, San Carlos
ANE planch: 21
Deviz: 'Msye an lò solèy, msye an lò solèy, tanpri klere desann sou m '...'-Sierra, laj 5