Subscribe via RSS Feed

دارای Gronquist

Tem Gronquist


دارای Gronquist
بخش: اماتور
رویدادهای ثبت شده: تپانچه, سانتا کروز, مائوئی
حامیان: جوآن, آدری, و سیرا (باشگاه طرفداران خانواده)
AGE: 45
HOMETOWN: سانتا باربارا
در اصل از:
MOVE های مورد علاقه: پیچ تپانچه
SPOT های مورد علاقه: Jalama, آیلا ویستا, سان کارلوس
سال های WINDSURFING: 21
شعار: 'خورشید طلایی سرکار, خورشید طلایی سرکار, لطفا درخشش بر روی من ... 'سیرا, سن 5