Subscribe via RSS Feed

Sven Zedlick

Sven Zedlick

Sven Zedlick
PHÂN: Grand Master và nghiệp dư
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: Tôi
TUỔI: 59
Quê hương: Ratzeburg / Đức
ĐẦU TỪ: Ratzeburg / Đức
YÊU THÍCH MOVE: Một khô một
YÊU THÍCH SPOT: Kanaha mũ giày
NĂM lướt ván: 33
Phương châm: Have Fun!