Subscribe via RSS Feed

Shawna Cropas

Shawna Cropas

Shawna Cropas
PHÂN: Phụ nữ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: Neil Pryde Maui, JP-ÚC, Kaenon kính mắt
TUỔI: 39
Quê hương: Maui
ĐẦU TỪ: Vancouver, Canada
YÊU THÍCH MOVE: Chỉ cưỡi sóng và có vui vẻ.
YÊU THÍCH SPOT: Brandon Bay, Ai-len & Ho'okipa
NĂM lướt ván: 15 năm
Phương châm: Yêu và tận hưởng!