Subscribe via RSS Feed

Sam BITTNER

Sam Bittner

Sam BITTNER
PHÂN: Phụ nữ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos, Hatteras, Maui
TÀI TRỢ: Naish, Dakine, Second Wind
TUỔI: 28
Quê hương: Cặp, Maui
ĐẦU TỪ: Enumclaw, WA
YÊU THÍCH MOVE: “Head Flop” (attempted forward)
YÊU THÍCH SPOT: Kuau
NĂM lướt ván: 5
Phương châm: Be Happy!