Subscribe via RSS Feed

Ryan Getchis

Ryan Getchis

 
Ryan Getchis
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: free agent
TUỔI: 36
Quê hương: Mystic, CT
ĐẦU TỪ: Jersey boy
YÊU THÍCH MOVE: switch stance one handed head dip
YÊU THÍCH SPOT: Dodging rocks at a not so secret break in Rhode Island
NĂM lướt ván: 25
Phương châm: It’s just water?