Subscribe via RSS Feed

ריאן Getchis

Ryan Getchis

 
ריאן Getchis
ראשי: חובבן
רשומים אירועים: אקדח נהר
ספונסרים: סוכן חופשי
גיל: 36
עיר: מיסטיקן, CT
במקור מ: ילד ג'רזי
החביב בתנועה: לעבור טבילת ראש בידיים עמדה אחת
החביב SPOT: השתמטות סלעים בהפסקה לא כל כך סודית ברוד איילנד
שנים גלישת רוח: 25
המוטו: זה רק מים?