Subscribe via RSS Feed

رایان Getchis

Ryan Getchis

 
رایان Getchis
بخش: اماتور
رویدادهای ثبت شده: رودخانه تپانچه
حامیان: عامل رایگان
AGE: 36
HOMETOWN: عارف, CT
در اصل از: نیوجرسی پسر
MOVE های مورد علاقه: تغییر موضع یک شیب سر دست
SPOT های مورد علاقه: که dodging سنگ در استراحت نه چندان مخفی در رود آیلند
سال های WINDSURFING: 25
شعار: این فقط آب?