Subscribe via RSS Feed

Russ Faurot

Russ Faurot

Russ Faurot
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Cape Verde, Santa Cruz, Khẩu súng lục, Peru, Rơi, Hatteras, Maui
TÀI TRỢ: Ezzy Sails, OES, Dakine, Black Project Fins, Chinook
TUỔI: 32
Quê hương: Cặp, HI
ĐẦU TỪ: Lawrence, KS
YÊU THÍCH MOVE: Backloop
YÊU THÍCH SPOT: Kuau
NĂM lướt ván: 19
Phương châm: Ở lại hoạt động, giữ sức khỏe, và tiếp tục lướt ván.