Subscribe via RSS Feed

Russ Faurot

Russ Faurot


Russ Faurot
DIVIZYON: Pro
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Santa Cruz, Pistolè, Drop, Hatteras, Maui
Sponsors: Vwal Ezzy, OES, Dakine, Kenna
KI GEN LAJ: 30
Vil: Pè, HI
Originally KI SOTI NAN: Lawrence, KS
FAVORITE MOVE: Backloop
FAVORITE SPOT: Kuau
ANE planch: 16
Deviz: Rete aktif, rete an sante, epi kenbe planch.