Subscribe via RSS Feed

Russ Faurot

Russ Faurot

Russ Faurot
DIVIZYON: Pro
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Cape Verde, Santa Cruz, Pistolè, Pewou, Drop, Hatteras, Maui
Sponsors: Vwal Ezzy, OES, Dakine, Palm Pwojè Nwa, Kenna
KI GEN LAJ: 32
Vil: Pè, HI
Originally KI SOTI NAN: Lawrence, KS
FAVORITE MOVE: Backloop
FAVORITE SPOT: Kuau
ANE planch: 19
Deviz: Rete aktif, rete an sante, epi kenbe planch.