Subscribe via RSS Feed

ראס Faurot

Russ Faurot

ראס Faurot
ראשי: מקצוען
רשומים אירועים: קייפ ורדה, סנטה קרוז, אקדח, פרו, נמוך, הטרס, מאווי
ספונסרים: מפרשי ezzy, OES, Dakine, הפרויקט סנפירים שחורים, Chinook
גיל: 32
עיר: Paia, היי
במקור מ: לורנס, KS
החביב בתנועה: Backloop
החביב SPOT: Kuau
שנים גלישת רוח: 19
המוטו: הישאר פעיל, להישאר בריאים, ולשמור על גלישת רוח.