Subscribe via RSS Feed

Royn Bartholdi

Royn Bartholdi

 
Royn Bartholdi
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos, Hatteras, Maui
TÀI TRỢ: Đồng bằng sông Hồng, The Loft Sails, Chinook, Nolimitz, Dakine, Promotion Wetsuits
TUỔI: 52
Quê hương: Hood River
ĐẦU TỪ: Minnesota
YÊU THÍCH MOVE: Nó xô
YÊU THÍCH SPOT: Gnarloo (Úc), Bức tường (Hẻm)
NĂM lướt ván: 19
Phương châm: “Our doubts are traitors, And make us lose the good we oft might win, By fearing to attempt.”