Subscribe via RSS Feed

Roger Rasmussen

Roger Rasmussen

 
Roger Rasmussen
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông
TÀI TRỢ: not sponsored
TUỔI: 42
Quê hương: Port Orford
ĐẦU TỪ: Washington State
YÊU THÍCH MOVE: A powerful top-turn
YÊU THÍCH SPOT: Cape Sebastian
NĂM lướt ván: 19
Phương châm: High booms, loose foot straps.