Subscribe via RSS Feed

Robby Swift

Robby Swift

Robby Swift
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui
TÀI TRỢ: NeilPryde, JP, Mystic, Chilean Waves, Maui siêu vây, Glorify
TUỔI: 28
Quê hương: Sprecklesville, Maui
ĐẦU TỪ: Maidstone, UK
YÊU THÍCH MOVE: All of them!! haaha. I like 360s, goiters, pushloop forwards, doubles.
YÊU THÍCH SPOT: Ponta Preta/Topocalma/Ho’okipa
NĂM lướt ván: 25
Phương châm: Live every day like it’s your last!