Subscribe via RSS Feed

Rob Funk

Rob Funk

Rob Funk
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: Naish, Bánh mì dẹt Co.
TUỔI: 54
Quê hương: Cặp, Maui, Hi.
ĐẦU TỪ: Villa Park, Như
YÊU THÍCH MOVE: waveriding
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa
NĂM lướt ván: 34 năm
Phương châm: Không bao giờ có một ngày tồi tệ trong cuộc sống của tôi !