Subscribe via RSS Feed

Rob này

Rob Dies

 
Rob này
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Gió lớn, Mạn phải, Naish
TUỔI: 36
Quê hương: Portland, HOẶC
ĐẦU TỪ: Vancouver, BC
YÊU THÍCH MOVE: One handed fin cavitation slide inspired by brothers Simon & Sven
YÊU THÍCH SPOT: Anywhere with wind and water
NĂM lướt ván: 15 years or so
Phương châm: The forecast looks good.